Coneix-nos

Actualment convivim en realitats fragmentades física i socialment on els éssers humans estan obligats a viure en l'exclusió social i la pobresa extrema. Una dramàtica realitat que coexisteix amb la nostra concepció de societats com a llocs públics de convivència.

Ànemos és una organització sense ànim de lucre formada per joves professionals amb la missió de fomentar una consciència crítica, educació en valors i foment de la participació ciutadana. Aspirem a promoure projectes que entenen l'educació com a principal eina de canvi i desenvolupament social cap a la conquesta d'una vida digna.

El nostre objectiu es focalitza a impulsar propostes que advoquin per la defensa dels drets humans en aquells contextos on la injustícia s'hagi imposat com a norma. La línia general de la nostra metodologia se centra en el coneixement pràctic de valors cívics que promoguin la participació juvenil en assumptes democràtics imprescindibles per a qualsevol societat justa.

El canvi és a les nsotres mans.

;